Havrecystenematode, art i rekken rundormer. Mikroskopisk rundorm som lever i røttene av korn og gress, i Norge særlig i havre og bygg. Angrepne planter svekkes ved at nematodene hindrer vann- og næringsopptak. Midt i 1990-årene økte omfanget av nematodeskader på korn i Norge, og i Vestfold og Østfold ble det påvist en ny nematodeart, Heterodera filipjevi, som årsak til mye av denne skaden. Se også nematoder.