havabbor

Havabbor

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Havabbår, Dicentrarchus labrax, Foto: Georges Jansoone. Lisens: CC BY SA 3.0
.
Lisens: fri

Artikkelstart

Havabboren er en fiskeart i havabborfamilien. Tidligere var denne arten kun en sjelden gjest langs norskekysten, men i de siste tiårene er den blitt relativt vanlig. Arten er relativt varmekjær, og det er grunn til å tro at den vil dra nytte av økende vanntemperatur som vi nå observerer langs kysten.

Faktaboks

Også kjent som
Dicentrarchus labrax

Bygning

Havabboren ligner som navnet sier en abbor, men den er slankere og blir større. I tillegg er den første ryggfinnen, som har pigger, betydelig mindre enn abborens ryggfinne.

Fisken er grå til sølvblank, mørkere på ryggen enn på buken. Dette indikerer at havabboren stort sett er en fisk som oppholder seg og jakter etter mat i de frie vannmasser.

Havabboren vokser raskt og kan nå størrelser på opptil én meter og tolv kilo. Mer vanlig lengder er rundt 50 cm. Slike lengder kan i norske farvann oppnås etter fem til sju år.

Levevis

Havabboren er en marin art, selv om den til tider kan oppsøke brakkvann. Vanligvis er den å finne nær overflaten, helst fra 0 til 20 meters dyp. Den oppholder seg nærmere overflaten når vannet er relativt varmt, mens den søker dypere vann om vinteren når vannet er kaldt.

Ungfisk lever ofte i stimer, og er meget aktive jegere etter børstemark, krepsdyr, blekksprut og fisk. Større individer spiser oftest fisk, som for eksempel sild og brisling.

Formering

Havabboren blir kjønnsmoden når den er rundt 30 cm lang. Den gyter om våren og sommeren, der eggene legges i flere omganger. Både egg og larver er pelagiske.

Utbredelse

Havabboren er utbredt hovedsakelig i fra havområdene rundt Storbritannia og sørover ned til Nord-Afrika og Middelhavet. I Norge er den jevnlig observert langs kysten opp til Lofoten; det er også spredte enkeltfunn nord til Finnmark. Bestanden langs norskekysten økt betydelig på 2000-tallet. Nyere studier har vist at dette skyldes en meget sterk årsklasse født i 1999. Denne årsklassen ser ut til å ha dominert alle fangster i årene etterpå. Det er mulig at det finnes en liten gytebestand i Norge, men dette er ikke helt avklart. En annen mulighet er at havabboren som vi finner langs norskekysten kommer fra bestanden som gyter i områdene ved England.

Beskatning

Havabboren er på grunn av sin styrke og størrelse en meget attraktiv sportsfisk. Årlig tas det eksemplarer på over tre kilo i Norge. I tillegg er den en meget god matfisk som beskattes relativt hardt i mer sørlige områder. På tross av at den er ettertraktet ansees bestandene som sikre og godt forvaltet. Det foregår også et betydelig oppdrett av havabbor, spesielt i Middelhavet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Haugen, T.O., Coleman, J.E. og Holmen, J. 2012. Havabbor – en nyetablert kystfisk i Norge. Fauna 65: 126-139.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg