Havål, benfiskart i familien havåler. Kjempen blant ålene med en lengde på over 3 m og vekt på opptil 110 kg. Havålen mangler helt skjell og har farger som vanlig ål, men ryggfinnen begynner lenger fremme på ryggen. Hunnene legger opptil 8 millioner egg midtsommers, særlig i området Gibraltar–Azorene. Havålen dør etter gytingen. Leptocephallarven (ålelarven), 16 cm lang, forvandles etter ett–to år. Havålen forekommer i varme deler av alle hav; i Norge sparsomt på steinbunn til Troms.