Hasta, støtvåpen i den romerske hær, inntil 4 m langt. Hasta pura, lanse uten metallspiss, var det eldste militære utmerkelsestegn i Roma. Også symbol på statsmakten, f.eks ved auksjoner hvor krigsbytte ble solgt sub hasta, dvs. under lansen.