Hasselfly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er gråaktige med indre halvdel brunaktig, vingespenn 28–37 mm. Arten flyr fra mai til juli over hele Sør-Norge og er ganske vanlig. Larvene lever på diverse trær og busker.