Harry, preget av dårlig smak, udannet, provinsiell, usofistikert; også: ujålete, folkelig, jordnær.