Harpikskanal, rørformet rom hos planter, fylt med harpiks som skilles ut fra et lag epitelceller som ligger rundt kanalen. Særlig vanlig hos bartrærne furu, gran og lerk. Mangler hos einer, barlind og edelgran, men kan også her dannes ved såring. Også enkelte tropiske løvtrær har harpikskanaler. Kanalene danner et sammenhengende system i treet og finnes i både ved, bark og nåler.