Harmost, i oldtiden navn på den offiser som Sparta sendte med en troppeavdeling til et besatt område for å styre det; etter Spartas seier i peloponneskrigen f.eks. én til hver av de byer som hadde tilhørt det attiske sjøforbund.