Haresvans, ett- til toårig art i gressfamilien. Ca. 50 cm høyt aksgress, aksene danner små dusker. Haresvans stammer fra middelhavsområdet, dyrkes som prydgress på klimatisk gunstige steder, finnes noen ganger forvillet i Sørøst-Norge. Haresvans kan tørkes og brukes i blomsterdekorasjoner.