Hardbop, også kalt neobop, betegnelse på den svarte jazzen, med røtter i bebop, som preget en del av USAs jazzliv fra midten av 1950-årene. Se funk og budskapsjazz.