Haplostemon, blomst med bare én krets pollenbærere. Jf. diplostemon.