Hanskemaker, håndverker som er kjent i Norge fra 1700-tallet. Hansker ble i middelalderen laget av skinnere, deretter av fellberedere. Faget er nå industrialisert, og det finnes neppe håndverksutlærte hanskemakere i arbeid i Norge.