Hands, idrettsuttrykk. I fotball brukes uttrykket når en utespiller aktivt og med vilje berører ballen med hånd eller arm. Dømmes hands, straffes det med fri- eller straffespark. Ordet hands er en avledning av det engelske uttrykket, handball. I ishockey dømmes hands bare når utespiller lukker hånden om pucken.