Handelsskole, oftest privat skole som i halvårige eller helårige kurs i handelsfag gav godkjent undervisning for å løse handelsbrev. Ved innføring av lærlingordningen ble handelsskolene fra 1960-årene en del av det offentlige skoleverket. Ved lov om videregående opplæring av 1974 ble de kommunale handelsskolene innlemmet i den videregående skolen som studieretning for handels- og kontorfag, som 1994 ble slått sammen med studieretning for allmenne fag til studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.