Handelsregister, firmaregister, tidligere offentlig register over næringsdrivende enkeltpersoner og foretak. Handelsregistrene, som det var nærmere 100 av, lå under sorenskriverembetene, nå tingrettene. Fra 1988 ble handelsregistrene avløst av Foretaksregisteret.