Handelsgymnas, videregående skole som tilbød ulike former for undervisning i økonomiske og allmenne fag. De vanligste undervisningstilbudene var treårig økonomisk gymnas, som førte frem til examen artium, fagkurs for studenter og sekretærkurs. Økonomisk gymnas dekkes nå av utdanningsprogram for studiespesialisering i videregående opplæring. Med lov om videregående opplæring av 1974 falt gymnasbetegnelsen bort, men den er beholdt i navnet på noen skoler.