Hamn, hamning, hamnegang, hamnehage, mark som brukes til beite.