Ham, skikkelse, fremtoning; fjærdrakt eller ytre del av overhud hos dyr (jfr. hamskifte); i eldre folketro skikkelse (ofte dyreskikkelse) som trollkyndige kunne iføre seg, jfr. hamferd, hamingja, hamløper.