Ham betyr skikkelse eller fremtoning. Ordet brukes om fjærdrakt eller ytre del av overhud hos dyr (jevnfør hamskifte). I eldre folketro ble ham brukt om den skikkelse (ofte dyreskikkelse) som trollkyndige kunne iføre seg; jevnfør hamferd, hamingja, hamløper.