Halvkaste, avkom av foreldre av forskjellig «rase». Da inndelinger av menneskeheten i «raser» ikke lenger er kurante eller mye i bruk, blir denne betegnelsen sjelden brukt i dag. Når den tidligere ble brukt, hadde den som oftest en nedsettende klang.