Halvfrie, kaltes i middelalderen de som ved å ta imot en stormanns beskyttelse, kom i et særlig troskaps- og pliktforhold til denne. Også frigitte treller hadde status som halvfrie.