Halvfems, (kortform for halvfemsindstyve, eg. 'halvfemte gange tyve'), dansk tallord, 90, nå ikke i offisiell bruk.