Halvedelstener er en tidligere brukt betegnelse for smykkestener.