Halvedelstener, tidligere brukt betegnelse for smykkestener.