Halvbrakteater, betegnelse for mynter som er preget på begge sider, men så tynne at pregene slår igjennom på motsatt side som på brakteater. Særlig brukt om mynt fra Hedeby-området fra ca. 880, men finnes også i norsk og nordisk middelalderutmyntning.