Halsvirvler, særskilt utformede virvler innenfor halsregionen av virvelsøylen, forekommer hos høyere virveldyr i sammenheng med åndedrett med lunger. Halsens virvler er vanligvis innbyrdes mer bevegelige enn resten av virvelsøylen. Pattedyr (og menneske) har nokså konstant 7 halsvirvler, også sjiraff. Halsens lengde er bestemt av lengden på de enkelte virvlene, bare unntaksvis av antallet virvler. Eksempler på avvik er manater og tofingret dovendyr med 6, maursluker 8, trefingret dovendyr 8–9. Sammensmelting av noen eller alle halsvirvler forekommer f.eks. hos beltedyr, ørkenspringmus og hvaler (sterkt forkortet hals). Hos fugler varierer antall virvler fra 8 til 25, flest hos svaner. Hos krypdyr viser krokodiller og firfisler særskilte halsvirvler.