Halskam er den øverste del (topplinjen) på halsen hos dyr. Hos hingst finnes det ofte et tykt fettlag her.