Halotrichitt, fibrig mineral med sammensetning FeAl2(SO4)4 · 22 H2O, dannes som forvitringsprodukt, særlig på overflaten av svarte skifere. Funnet i små mengder i Norge (Sør-Fron; Lom; Gamlebyen, Oslo).