Halofytter, planter som er tilpasset vekstforhold med høyt saltinnhold i jorden. Se saltplanter.