Hallusinose, symptom ved sykdommer kjennetegnet ved hallusinasjoner, med mindre uttalte orienterings- eller bevissthetsforstyrrelser. Hallusinose kan sees ved alkoholmisbruk (hørselshallusinose), fysiske sykdommer (synshallusinose ved svulster i sentralnervesystemet, feberhallusinasjoner ved infeksjoner), men kan også opptre som bivirkning av legemidler og kjemiske substanser (hallusinogener) eller forekomme som ledd i alvorlige psykiske lidelser som for eksempel schizofreni eller dype depresjoner.