Halefrosker, amfibieunderorden i ordenen haleløse padder. Omfatter bare én familie, Leiopelmatidae, med to slekter av små frosker. Det er bare 4 arter, 3 på New Zealand og 1 i Nord-Amerika. Skiller seg fra andre amfibier ved at virvlene er konkave både foran og bak (amficoele). De har fått navnet på grunn av en utvekst bak hos den nord-amerikanske arten Ascaphus truei. På den munner hannens kloakk ut og «halen» brukes som paringsorgan. De holder til på kjølige steder og vil f.eks. ikke ha vanntemperatur over 5 °C. Slekten Leiopelma på New Zealand legger eggene på land og larvene utvikles inne i eggene uten et frittsvømmende rumpetroll-stadium.