Hahnium, kjemisk symbol Ha, navn foreslått 1970 av forskningsgruppen ved Berkeley på grunnstoff nr. 105, etter den tyske kjemikeren Otto Hahn. 1977 fikk stoffet navnet dubnium