Hagtornspinner, sommerfuglart i familien Lasiocampidae. En liten spinner som kjennes på askegrå vinger med en lysere, svartkantet tverrstripe og en tilsvarende farget flekk ved forvingeroten. Vingespenn 28–35 mm. Arten flyr i Sør-Norges kyststrøk i juni–juli. Larvene lever på ulike trær og busker, bl.a. hagtorn, slåpetorn, eple og bjørk.