Hagtornsommerfugl, dagsommerfuglart i familien hvitvinger. Vingene er hvite med tydelig markerte svarte ribber og et vingespenn på 56–67 mm. Sommerfuglen flyr i juni–juli på åpne flater i skogen. Larvene lever på hagtorn og epletrær, men sannsynligvis også på andre vertsplanter. Arten er meget ujevn i sin forekomst. I en 25-års periode frem til 1977 var den meget sjelden i Norge og var borte fra mange av de stedene hvor den tidligere var vanlig. Fra 1978 er den igjen dukket opp flere steder.