Hagereseda, ettårig urt i resedafamilien. 10–50 cm høy, velluktende, hvite eller røde blomster. Viltvoksende i Nord-Afrika, i Norge forvillet fra hager. Trives best i porøs, humusrik jord på solrike voksesteder. Passer godt til snittblomster og som rabattplante.