I økologisk orientert antropologi brukes begrepet i betydningen hakkebruk.