Menneskets totale livsbetingelser, som kombinasjonen av de geografiske, biologiske og sosiale omgivelsene; mer spesielt brukes ordet om et boligkompleks der enkeltleiligheter har preg av selvstendige småhus innenfor en tilsynelatende tilfeldig sammensatt struktur, slik som i israeleren Moshe Safdies prosjekt på utstillingen Expo 67 i Montreal.