Habilitasjon, (til habil), det å kvalifisere seg for en stilling; tysk prøve for å få rett til å holde forelesninger.