Høytrykksspyler, eller høytrykksvasker, maskin som tilkoblet vann-nettet øker vanntrykket slik at man kan vaske med høyt vanntrykk. Mindre maskiner for privat bruk har et arbeidstrykk på 100–150 bar med en vannmengde på 300–600 l/h. De fleste typer har elektrisk drift, men større maskiner for industriell bruk kan ha forbrenningsmotor og arbeidstrykk helt opp i 2000 bar.