Høyskolekandidat er den akademiske tittelen for en person som har fullført et toårig studie ved en høyskole.