Høyoppløselig, med stor punkt-tetthet, dvs. høy oppløsning, f.eks. om dataskjermer, skrivere, bildefiler. For dataskjermer angis oppløsningen normalt i antall piksler (se billedelement) i horisontal og vertikal retning på bildet, for skrivere og bildefiler i dpi, det vil si antall punkter per tomme langs en horisontal eller vertikal akse. Generelt gjelder at jo større oppløsningen er, jo skarpere og mer detaljrikt blir skjermbildet eller utskriften.