høyhus

Radisson Oslo Plaza Hotell

Artikkelstart

Høyhus, bygninger som rager betydelig høyere opp enn den omkringliggende bebyggelsen. Et høyhus er vanligvis et frittliggende bygg, også kalt punkthus.

Høyhus i Norge

Det finnes ingen omforent definisjon av begrepet høyhus i Norge, verken av antall etasjer eller høyde, men det mest vanlige er å betegne bygg på mer enn 10–12 etasjer som høyhus. I flere av de største norske byene er det i de senere år utarbeidet høyhusrapporter eller -strategier som ledd i arbeidet med byutvikling, der dette nivået er benyttet.

Oppfatningen av hva et høyhus er, avhenger av hvor bygget står. Et høybygg i Oslo er naturlig nok noe annet enn i mindre byer eller tettsteder. Å definere noe som høyhus i den lave bebyggelsen i Trondheim sentrum vil avvike fra hva vi anser er et høyhus i Oslos sentrale strøk. I storbyer i utlandet vil byggehøyden være langt høyere for at betegnelsen høyhus skal benyttes.

Motstand mot høyhus

Definisjonen av høyhus som et bygg på 10–12 etasjer har de senere år vært under betydelig press også i Norge. Det lanseres og oppføres stadig nye byggeprosjekter på 20–30 etasjer, selv om slike bygg som oftest møter stor motstand i lokalbefolkningen.

Motstanden begrunnes som oftest i at høyhus skaper lange skygger, at de forstyrrer viktige siktlinjer i bybildet, at de er uttrykk for private utbyggeres ønske om profilering, at de genererer sterke vinder eller vil være for dominerende i forhold til landskapet eller eldre, verdifull bebyggelse. Utbyggerne argumenterer gjerne for viktigheten av å utnytte kostbare sentrumstomter best mulig og at slike bygninger er fornuftige for å øke tettheten i nærheten av offentlige kollektivknutepunkter.

Den høyeste bebodde bygning i Norge i dag (2018) er Oslo Plaza hotell med 37 etasjer og en høyde på 117 meter, fulgt av Posthuset i Oslo på 26 etasjer og 112 meters høyde. Disse overgås imidlertid av Nexanstårnet i Halden, en fabrikkbygning på 120 meter, ferdigstilt i 2010.

Den dominerende materialbruk i høyhuskonstruksjoner har lenge vært stål og betong. I dag ser vi mange eksempler på at høyhus også kan bygges av trekonstruksjoner, gjerne ved bruk av massivtre og laminerte søyler/bjelker. Norge er blant de ledende land på dette området.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg