Høyfjellstillegg, tariffavtalt lønnstillegg for arbeidstagere som har sitt arbeid på høyfjellet eller i tilsvarende områder. Høyfjellstillegg er alminnelig ved anleggsvirksomhet.