Høyfjellshumle, årevingeart i familien humler og bier. En stor, gulbrun humle med et bredt, svart tverrbånd mellom vingene og en svart lengdestripe på nest siste bakkroppsledd. Fargen er imidlertid svært vekslende mellom ulike individer, og mange viser grader av melanisme. Arten er vanlig rundt vierkratt, blåbærheier og på enger i bjørkebeltet og snaufjellet langs hele den skandinaviske fjellkjeden og for øvrig rundt hele Nordkalotten.