Betegnelse som oftest brukes i samme betydning som geografisk bredde. «På høyde med Madeira» betyr i nærheten av Madeira og på samme breddegrad.