Høreorganer, organer for omdannelse av den energi som lydbølgene formidler, til sanseinntrykk. Egentlige høreorganer finnes antakelig bare hos insekter og virveldyr, hos insektene oftest i form av innviklet bygde organer med «trommehinne» og dertil hørende nerveapparat, men også andre former for høreorganer finnes (f.eks. spesialiserte antenner). Høreorganet hos virveldyr (se øret) består av det egentlige sanseorganet, det cortiske organ, og hjelpeorganer som oppfanger, leder videre og omdanner lydbølgene til mekanisk irritasjon av sansecellene i det cortiske organet. Hos virveldyrene finnes et indre øre og vanligvis øreben og trommehinne, samt hos pattedyr et ytre øre. Hos lavere virveldyr, som fiskene, er den del av det indre øre som tilhører hørselorganet, meget svakt utformet, men en del benfisk og bruskfisk kan i hvert fall oppfatte lavfrekvent lyd. Et egentlig sneglehus opptrer først hos krypdyrene og finner sin høyeste utvikling hos pattedyrene. Fiskene mangler øreben, og hos amfibier, krypdyr og fugler finnes bare ett øreben, som tilsvarer stigbøylen i pattedyrets øre.