Hønsepest, ondartet virussykdom som angriper fjærfe og viltlevende fugler. Sykdommen har et kort forløp med symptomer på åndenød og diaré. Dødeligheten er meget høy, 50–100 %. Smittestoffet er et influensa type A-virus med slektskap til influensavirus hos mennesker, gris og hest. Hønsepest ble beskrevet første gang i 1878 og opptrer særlig i Asia og Afrika. Den har aldri vært påvist i de nordiske land, men flere steder ellers i Europa. Det finnes ingen effektiv behandlingsmetode. Viktig i forebyggelsen er restriktive importbestemmelser og strenge hygieniske tiltak.