Hærfugler er en familie av fugler i ordenen horn- og hærfugler. Omfatter 1–2 arter, idet fuglene på Madagaskar av noen forskere blir skilt ut som en egen art. Se også hærfugl.