Hårvar, benfiskart i familien varer. Opptil 25 cm lang flyndre som lever på hardbunn blant algevegetasjon. Kjennes på den hårlignende skjellkledningen på øyesiden. Forekommer langs norskekysten til Lofoten på 1–40 m dyp. Gyter i februar–juni.