Hårfelling, røyting; kan forekomme litt etter litt hele året, i kaldere strøk gjerne samlet om våren, sjeldnere (noen hjortedyr) om høsten. Under sterk hårfelling faller den gamle hårkledning av i flak, så dyret kan se skabbet ut (rein, sau o.a.).