Håndbanket stein, teglstein som er laget ved at leire for hånd blir banket ned i former av tre eller stål. Derved får steinen en mer uregelmessig overflate enn maskinprodusert stein. Håndbanket stein blir forholdsvis dyr og brukes fortrinnsvis i monumentalbygninger, f.eks. i Oslo Rådhus. Se teglstein.