Håball, midtsommer, tiden mellom våronn og høyonn.